ถ้า Font มีปัญหาโปรดใช้
Internet Explorer
ผู้ชม คน
แบบทดสอบวัดความรู้ Online
ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ Online
อัตราส่วนตรีโกณมิติ new new
สื่อmini_LO ,กุญแจคณิตศาสตร์
 
 
            โปรแกรมทั้งหลายนี้ ทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีที่ฝึกทักษะขั้นพื้นฐานเท่านั้น
มิได้มีจุดประสงค์ทำเพื่อนนักเรียนที่เก่งคณิตศาสตร์ ประการสำคัญคือนักเรียนต้องได้
้เรียนรู้จากคุณครูในห้องเรียนมาก่อน เพราะผู้สร้างโปรแกรมมีความเชื่อว่า
ไม่มีอะไร
ดี
เท่าคนสอนคน  หากเว็บนี้ดี มีประโยชน์มีส่วนสร้างความรู้ให้ท่าน ขออุทิศความดี
แก่ บิดา มารดา และครูบาอาจารย์ รวมทั้งศิษย์ของครูทุกคนที่ตั้งใจเรียน ทำให้ครู
เกิดความคิด กำลังใจ ที่จะพัฒนาโปรแกรมต่อไป...ขอขอบคุณ.
  โปรแกรมพิมพ์ใบงาน บวก ลบ เศษส่วนระดับม.1 เป็นอีกก้าวหนึ่ง สามารถแสดงวิธี
การเฉลยทีละขั้นตอนโดยการใช้เมาส์คลิกที่ตัวอักษรวิธีทำ เมื่อต้องการพิมพ์ให้คลิก
ที่มุมบนของข้อ 1 จะเห็นปุ่มสั่งงาน ทดลองใช้กันแล้วแจ้งผลด้วยนะครับ --->

     รางวัลแห่งความสำเร็จชิ้นหล้าสุด คงไม่มีรางวัลอื่นอีกแล้วครับผม เพราะสิ่งที่คิดก็ทำได้
ตามที่มุ่งหวังแล้ว ขอหยุดคิดชั่วคราว ไปทำอย่างอื่นบ้างครับ.
โทร 081-3043711
เครื่องมือสร้างสื่อคณิตศาสตร์ตัวใหม่
แบบทดสอบจากประเทศเดนมาร์ก
คลิปจากครูทู้ป
วิดีโอคณิตศาสตร์ของโลก

        เพื่อนครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์จากนี้ไปอาจจะสบายขึ้นอีกระดับหนึ่ง เพราะความฝันที่วาดไว้ตั้งแต่
จับคอมพิวเตอร์ครั้งแรก เกิดเป็นจริงขึ้นมาแล้วโดยฝันไว้ว่าวันหนึ่งจะต้องทำให้คอมพิวเตอร์ตั้งโจทย์พิมพ์ใบงาน
ออกลงบนกระดาษ เป็นโจทย์ต่าง ๆ กันโดยที่นักเรียนลอกกันไม่ได้ แต่ไม่รู้จะย้อนยุคไปหรือเปล่า ขณะที่รัฐบาล
สนับสนุนให้ใช้แท็บเล็ต ครูพงศักดิ์กลับทำสวนทางให้เด็กทำแบบฝึกคณิตศาสตร์ลงในกระดาษงานนี้ใช้กระดาษ
เพียบเลยเด็ก ๆถือใบงานกันหน้าเคร่งเครียด เพราะไม่รู้จะลอกใครดี   งานนี้เพื่อนครูถามว่าทำไมขยันพิมพ์โจทย์
เยอะแยะ ครูพงศักดิ์ก็ตอบไปว่าไม่ได้พิมพ์เยอะ ทำไว้แค่ข้อเดียวแต่เป็นเทคนิคที่เพิ่งพบ ฝรั่งต่างชาติเขาก็มี
แต่ส่วนนี้เขาไม่ยอมบอก เราต้องค้นหาเอาเอง เชิญครู-นักเรียน ใช้ได้เลยครับ ไม่หวง แต่บางข้อขออุบไว้บ้าง
ยังไม่เปิดเผยทั้งหมด ตอนนี้ ม.4 กำลังเรียนภาคตัดกรวยพอดี เชิญครับเชิญใช้ได้เลย

               วันนี้มีเว็บไซต์สองเว็บไซต์มาแนะนำครับ เป็นเว็บไซต์ของไทยชื่อ www.krutubechannel.com
กับเว็บไซต์ต่างประเทศ www.patrickjmt.com เว็บไทยเป็นเว็บวิดีโอคลิปรวมทุกกลุ่มสาระน่าสนใจมากครับ
ส่วนของ ต่างประเทศนี่ เข้าชมตรง Just Math Tutorials ครับ เป็นวิดีโอคลิปคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษามีครู
ฝรั่งมาสอนให้ เป็นเรื่อง ๆ แต่อธิบายเป็นภาษาอังกฤษ แต่ดูตามก็เข้าใจได้ ในการเข้าชมแนะนำให้ใช้ browser

google chrome เปิดชมเพราะgoogle chrome จะแปลหัวข้อเรื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้
ครูผู้สอนถ้ามีอุปกรณ์ ฉายผ่านโปรเจคเตอร์ก็จะดีมาก ลองทดลองใช้ดูครับ

                       นักคณิตศาสตร์ผู้ค้นพบทฤษฎี ความรู้อันเป็นพื้นฐานของการคำนวณ มีมากมายหลายท่าน และหลายท่านเป็นทั้งนักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์มีเว็บไซต์หลายเว็บไซต์ได้เก็บรวบรวมประวัตินักคณิตศาสตร์ทั่วโลก
แค่ที่นี่ที่เดียวก็สามารถหาได้ทั้งหมด ิในการหา ถ้าเราทราบชื่อก็เลือก ดัชนีตัวอักษร ด้านบน ถ้าทราบปี ค.ศ. ก็เลือก ปี ค.ศ. จะมีให้ค้นตั้งแต่ปีก่อน คริสต์ศักราชย้อนหลัง ์ไปถึง 500 ปี นักคณิตศาสตร์ที่เราคุ้นชื่อจะมีรูปให้เลือกมากมายหลายหลาก
คลิกที่นี่

คณิตานุสติ
ฝึกทำให้ช่ำชอง   แม้เป็นรองก็อาจนำ
หมั่นคิดแลหมั่นทำ   ที่เหลื่อมล้ำจักหดหาย
มุ่งมั่นอย่าถอยท้อ   ประโยชน์ก่ออย่าดูดาย
วันหนึ่งที่แพ้พ่าย   จะกลับกลายเป็นกำชัย
ครูพงศักดิ์/เขียน
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕


เที่ยวบ้านเกิดครูพงศักดิ์

 ลำนำ...แห่งชีวิต 
----------------------------------------------
ขอขอบคุณสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุน อย่างดียิ่ง


ผู้พัฒนาโปรแกรมสื่อการสอนคณิตศาสตร์
นายพงศักดิ์ วุฒิสันต์
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๒๐

email:  krupongsakd@gmail.com
ผู้พัฒนาเว็บไซต์
นายธนภัทร   วุฒิสันต์


ที่ปรึกษา

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ

รศ.ดร.ปรีชา  เนาว์เย็นผล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ รร.สาธิต มศว.ประสานมิตร
ดร.ไพจิตร สดวกการ
ผศ.สุภาพร ศรีบุรินทร์ มศว.ประสานมิตร

ปรับปรุง 6 สิงหาคม 2557
~@ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการนำไปทำผลงานทางวิชาการ @~

คนที่
Views
วิดีโอสอนคณิตศาสตร์
 ใบงานโจทย์ random
โปรแกรมพิมพ์โจทย์แข่งขัน ชั้นประถม
ใบงาน  ฝึกการบวก-ลบจำนวนเต็ม
ใบงาน  ฝึกการคูณ-หารจำนวนเต็ม
ใบงาน  ฝึกการ บวก เศษส่วน ม.1
ใบงาน  ฝึกการ ลบ เศษส่วน ม.1
ใบงาน  ฝึกการ คูณ เศษส่วน ม.1
ใบงาน  ฝึกการ หาร เศษส่วน ม.1
ใบงาน ฝึกคำนวณทฤษฎีพีธาโกรัส
ใบงาน  คูณพหุนามดีกรีสอง 2 วงเล็บ
ใบงาน  การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง
ใบงาน  การแก้สมการกำลังสอง 
ใบงาน  พาราโบลา ม.3 
ใบงาน การแก้อสมการกำลังสอง
ใบงาน การหารพหุนามดีกรีสาม
ใบงาน การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสาม
ใบงาน  อินเวอร์สการคูณเมทริกซ์3x3
ใบงาน  ระยะทางระหว่างจุดสองจุด
ใบงาน  จุดกึ่งกลางระหว่างจุด 2 จุด
ใบงาน  ความชัน  
ใบงาน  เส้นขนาน   
ใบงาน  เส้นตั้งฉาก  
ใบงาน สมการของกราฟเส้นตรง 
ใบงาน สมการของกราฟเส้นตรง 2 
ใบงาน สมการของกราฟเส้นตรง 3 
ใบงาน สมการของกราฟเส้นตรง 4 
ใบงาน ระยะทางระหว่างจุดกับเส้นตรง
ใบงาน ระยะทางระหว่างเส้นขนาน
ใบงาน สมการของกราฟวงกลม
ใบงาน สมการของกราฟวงรี
ใบงาน สมการของกราฟพาราโบลา
ใบงาน สมการของกราฟไฮเพอร์โบลา
ใบงาน หาจำนวนติดกรณฑ์ 1
ใบงาน หาจำนวนติดกรณฑ์ 2
การแยกพหุนามผลต่างกำลังสอง
แบบฝึกการแยกตัวประกอบ
การฝึกการแยกพหุนามแบบที่ 1
การฝึกการแยกพหุนามแบบที่ 1.1
การฝึกการแยกพหุนามแบบที่ 2
ฝึกทำแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน
รางวัลเหรียญทองด้านผลงาน
การปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม
Best of The Best Practices 2013

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รางวัลชนะเลิศเว็บสร้างสื่อคณิตศาสตร์ สสวท.
ปีการศึกษา 2551
ความรู้แด่เพื่อนผู้ร่วมชะตากรรม
หลอดเลือดหัวใจตีบ
(คลิก)

รู้หรือเปล่า...
     ในการหาความยาวรัศมีของวงกลมที่แนบ
ในสามเหลี่ยมใด ๆ มีวิธีหาง่าย ๆ ดังนี้ ใช้สูตร
ความยาวรัศมีวงกลมแนบในสามเหลี่ยม = พื้น
ที่สามเหลี่ยม / ครึ่งหนึ่งของเส้นรอบรูปสาม
เหลี่ยมนั้น.

ดูการพิสูจน์ได้ที่นี่...

แจ้งข่าว ดี

 ข่าวดีสำหรับเพื่อนครู-อาจารย์ บัดนี้มี
สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ตัวใหม่
เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ชื่อ geogebra.org
กำลังเป็นที่นิยมทั่วโลก สามารถนำมา
สร้างสื่อการสอนคณิตศาสตร์ได้หลาก
หลาย ทั้งเลขคณิตพีชคณิต เรขาคณิต
การวัด สถิติ ฯ ลฯ ที่สำคัญให้ใช้ฟรีทั่วโลก

ได้ทดลองนำมาใช้แล้ว เยี่ยมมาก !
มีคลิปสอนวิธีใช้ใน YouTube มากมาย
ดูตัวอย่างสื่อด้านซ้ายมือ