ขออภัย ปิดปรับปรุงชั่วคราว

เตรียมพบกับสื่อการสอนคณิตศาสตร์ที่พัฒนาจาก GeoGebra
โปรแกรมคณิตศาสตร์พลวัต ที่นักพัฒนาโปรแกรมคณิตศาสตร์ทั่วโลก
ช่วยกันพัฒนา เพื่อชาวโลกได้ใช้กัน ฟรี

อีกทั้งชิ้นงานสามารถใช้บนโทรศัพท์ และ แท็บเล็ตได

 

มีอะไร ไถ่ถามกัน