การสร้างสมการเส้นตรง ให้ตั้งฉากกับเส้นตรงที่กำหนดให้
...

...
webs counters
Total Count